Dergi Hakkında

Yayım Dili: Türkçe

Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik Dergisi İTÜ tarafından 2005-2012 yılları arasında yayınlanan “İTÜ Dergisi-e/Su Kirlenmesi Kontrolü” isimli derginin devamı niteliğinde bir e-dergidir. Daha önce, 2005-2012 döneminde, Uluslararası Su Birliği’nin (International Water Association, IWA) Türkiye kolu olan Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK) bilimsel editörlük desteği ile yılda 3 sayı olarak yayınlanan Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, İTÜ Rektörlüğü’nün 2021 yılında aldığı yeni karar doğrultusunda; içeriği Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik konularını kapsamak üzere genişletilerek, 2022 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yeniden yayınlanmaya başlamıştır. Dergimizin yenilenen isim ve konularıyla, kaliteli Türkçe yayınlar için uygun bir ortam sağlayarak bilime ve mühendislik uygulamalarına katkı vermesi hedeflenmektedir.